Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - P√° (9 -12, 13-17:00 hod, So 9-12)
0 ks
za 0 Kńć
N√°kupn√≠ koŇ°√≠k je pr√°zdn√Ĺ
PotŇôebujete poradit? Nev√°hejte n√°s kontaktovat.
Nakupte jeŇ°tńõ za 5 000 Kńć a m√°te dopravu ZDARMA

Rychl√Ĺ kontaktProdejna v Písku

NavŇ°tivte naŇ°√≠ prodejnu hudebnin
Prodejna v Písku
VŇ°e si mŇĮŇĺete osobnńõ vyzkouŇ°et a r√°di v√°m porad√≠me s v√Ĺbńõrem.

  1. √övod
  2. Pr√°ce s cookies
Pr√°ce s cookies

Provozovatel webov√© str√°nky - Martina Studen√°, se s√≠dlem ńĆimelice 91, IńĆ 09986731, ¬†d√°le jen prod√°vaj√≠c√≠ pracuje na t√©to webov√© str√°nce se soubory cookies.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou kr√°tk√© textov√© soubory, kter√© webov√° str√°nka ukl√°d√° v n√°vŇ°tńõvn√≠kovńõ pońć√≠tańći, a kter√© poskytuje internetov√Ĺ prohl√≠Ňĺeńć pokaŇĺd√©, kdyŇĺ se uŇĺivatel na str√°nku vr√°t√≠. UmoŇĺŇąuj√≠ tak napŇô√≠klad pŇôizpŇĮsobit str√°nky pro ide√°ln√≠ z√°kaznick√Ĺ z√°Ňĺitek, zobrazit urńćit√Ĺ obsah Ň°it√Ĺ pr√°vńõ V√°m na m√≠ru, analyzovat n√°vŇ°tńõvnost webov√Ĺch str√°nek apod.

Sbńõr cookies je povaŇĺov√°no za zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

Jak√© typy cookies pouŇĺ√≠v√°me?

Technické cookies

Technick√© cookies jsou nezbytn√© pro spr√°vn√© fungov√°n√≠ webov√© str√°nky a vŇ°ech funkc√≠, kter√© nab√≠z√≠ a nemohou b√Ĺt vypnuty bez zablokov√°n√≠ funkc√≠ str√°nky. Jsou odpovńõdn√© mj. za uchov√°v√°n√≠ produktŇĮ v koŇ°√≠ku, pŇôihl√°Ň°en√≠ k z√°kaznick√©mu √ļńćtu, fungov√°n√≠ filtrŇĮ, n√°kupn√≠ proces nebo ukl√°d√°n√≠ nastaven√≠ soukrom√≠. Z tohoto dŇĮvodu technick√© cookies nemohou b√Ĺt individu√°lnńõ deaktivov√°ny nebo aktivov√°ny a jsou aktivn√≠ vŇĺdy.

Analytické cookies

Analytick√© cookies n√°m umoŇĺŇąuj√≠ mńõŇôen√≠ v√Ĺkonu naŇ°eho webu a naŇ°ich reklamn√≠ch kampan√≠. Jejich pomoc√≠ urńćujeme pońćet n√°vŇ°tńõv a zdroje n√°vŇ°tńõv naŇ°ich internetov√Ĺch str√°nek. Data z√≠skan√° pomoc√≠ tńõchto cookies zpracov√°v√°me anonymnńõ a souhrnnńõ, bez pouŇĺit√≠ identifik√°torŇĮ, kter√© ukazuj√≠ na konkr√©tn√≠ uŇĺivatel√© naŇ°eho webu. D√≠ky tńõmto cookies mŇĮŇĺeme optimalizovat v√Ĺkon a funkńćnost naŇ°ich str√°nek.

Preferenńćn√≠ cookies

Preferenńćn√≠ cookies umoŇĺŇąuj√≠, aby si webov√° str√°nka zapamatovala informace, kter√© mńõn√≠, jak se webov√° str√°nka chov√° nebo jak vypad√°. Je to napŇô√≠klad V√°mi preferovan√Ĺ jazyk, mńõna, obl√≠ben√© nebo naposledy prohl√≠Ňĺen√© produkty apod. D√≠ky tńõmto cookies V√°m mŇĮŇĺeme doporuńćit na webu produkty a nab√≠dky, kter√© budou pro V√°s co nejzaj√≠mavńõjŇ°√≠.¬†

Marketingové cookies

Marketingov√© cookies pouŇĺ√≠v√°me my nebo naŇ°i partneŇôi, abychom V√°m dok√°zali zobrazit co nejrelevantnńõjŇ°√≠ obsah nebo reklamy jak na naŇ°ich str√°nk√°ch, tak na str√°nk√°ch tŇôet√≠ch subjektŇĮ. To je moŇĺn√© d√≠ky vytv√°Ňôen√≠ tzv. pseudonymizovan√©ho profilu dle VaŇ°ich z√°jmŇĮ. Ale nebojte, t√≠mto profilov√°n√≠m zpravidla nen√≠ moŇĺn√° bezprostŇôedn√≠ identifikace VaŇ°√≠ osoby, protoŇĺe jsou pouŇĺ√≠v√°ny pouze pseudonymizovan√© √ļdaje. Pokud nevyj√°dŇô√≠te souhlas s tńõmito cookies, neuvid√≠te v reklamn√≠ch sdńõlen√≠ch obsah uŇ°it√Ĺ na m√≠ru VaŇ°im z√°jmŇĮm.

Jak povolit / zak√°zat vyuŇĺit√≠ cookies?

Povolit jednotliv√© skupiny cookies je moŇĺn√© prostŇôednictv√≠m cookies liŇ°ty na naŇ°em webu, kter√° se v√°m objev√≠ pŇôi prvn√≠m pŇô√≠chodu a dalŇ°√≠ch vhodn√Ĺch situac√≠ch.

Standardn√≠ webov√© prohl√≠Ňĺeńće (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporuj√≠ spr√°vu cookies. V r√°mci nastaven√≠ prohl√≠ŇĺeńćŇĮ mŇĮŇĺete jednotliv√© cookie ruńćnńõ mazat, blokovat ńći zcela zak√°zat jejich pouŇĺit√≠, lze je tak√© blokovat nebo povolit jen pro jednotliv√© internetov√© str√°nky. Pro detailnńõjŇ°√≠ informace, pros√≠m, pouŇĺijte n√°povńõdu vaŇ°eho prohl√≠Ňĺeńće.

Pokud bude m√≠t v√°Ň° prohl√≠Ňĺeńć pouŇĺit√≠ cookies zak√°z√°no, nemŇĮŇĺeme ale zaruńćit dokonal√Ĺ, ńći dokonce funkńćn√≠ chod webov√Ĺch str√°nek.

DalŇ°√≠ zpracovatel√© cookies

Shrom√°Ňĺdńõn√© cookies soubory mohou b√Ĺt zpracov√°ny dalŇ°√≠mi zpracovateli:

  • Poskytovatelem sluŇĺby Google Analytics, provozovan√© spoleńćnost√≠ Google Inc., s√≠dlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem sluŇĺby Google Ads, provozovan√© spoleńćnost√≠ Google Inc., s√≠dlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem sluŇĺby Facebook Ads, provozovan√© spoleńćnost√≠ Facebook Inc., s√≠dlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovatelem sluŇĺby Sklik, provozovan√© spoleńćnost√≠ Seznam.cz, a.s., s√≠dlem Radlick√° 3294/10, 150 00, Praha 5 ‚Äď Sm√≠chov
  • Poskytovatelem sluŇĺby Hotjar, provozovan√© spoleńćnost√≠ Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe

Zm√≠nka z√°vńõrem

Pr√°ce s osobn√≠mi √ļdaji prob√≠h√° v r√°mci Evropsk√© unie. Pokud doch√°z√≠ ke zpracov√°n√≠ mimo EU, potom na z√°kladńõ pŇô√≠sluŇ°n√Ĺch pr√°vn√≠ch pŇôedpisŇĮ (v√Ĺjimky schv√°len√© Evropskou uni√≠, pŇô√≠padnńõ po splnńõn√≠ dalŇ°√≠ch poŇĺadavkŇĮ na bezpeńćnost pr√°ce s daty).

 

 

Rádi Vám poradíme
Logo
Kytaryaparatury.cz
Po - P√° (9 -12, 13-17:00 hod, So 9-12)
Copyright © KytaryAparatury.cz
VytvoŇôeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz