Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - P√° (9 -12, 13-17:00 hod, So 9-12)
0 ks
za 0 Kńć
N√°kupn√≠ koŇ°√≠k je pr√°zdn√Ĺ
PotŇôebujete poradit? Nev√°hejte n√°s kontaktovat.
Nakupte jeŇ°tńõ za 5 001 Kńć a m√°te dopravu ZDARMA

Rychl√Ĺ kontaktVelká prodejna v Písku

NavŇ°tivte naŇ°√≠ prodejnu hudebnin
Prodejna v Písku
VŇ°e si mŇĮŇĺete osobnńõ vyzkouŇ°et a r√°di v√°m porad√≠me s v√Ĺbńõrem.

  1. √övod
  2. Souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ pro √ļńćely pouŇĺit√≠ funkce Hl√≠dac√≠ pes
Souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ pro √ļńćely pouŇĺit√≠ funkce Hl√≠dac√≠ pes
  1. Udńõlujete t√≠mto souhlas Martina Studen√°, se s√≠dlem Kr√°lova Lhota, IńĆ 09986731, (d√°le jen ‚ÄěSpr√°vce‚Äú), aby ve smyslu naŇô√≠zen√≠ Evropsk√©ho parlamentu a Rady (EU) ńć. 2016/679 o ochranńõ fyzick√Ĺch osob v souvislosti se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ a o voln√©m pohybu tńõchto √ļdajŇĮ a o zruŇ°en√≠ smńõrnice 95/46/ES (obecn√© naŇô√≠zen√≠ o ochranńõ osobn√≠ch √ļdajŇĮ) (d√°le jen ‚ÄěNaŇô√≠zen√≠‚Äú), zpracov√°val/a n√°sleduj√≠c√≠ osobn√≠ √ļdaje:

    • emailovou adresu
  2. Emailov√° adresa bude zpracov√°na za √ļńćelem:

    • vyuŇĺit√≠ funkce Hl√≠dac√≠ pes ‚Äď zasl√°n√≠ e-mailov√© notifikace, jakmile se zmńõn√≠ skladovost / cena zvolen√©ho produktu dle poŇĺadovan√Ĺch preferenc√≠ uŇĺivatele
  3. Souhlas udńõlujete na zpracov√°n√≠ po dobu 180 dn√≠ a to za √ļńćelem:

    • zasl√°n√≠ e-mailov√© notifikace, jakmile se zmńõn√≠ skladovost / cena zvolen√©ho produktu dle poŇĺadovan√Ĺch preferenc√≠ uŇĺivatele.
  4. Zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ je prov√°dńõno Spr√°vcem osobn√≠ch √ļdajŇĮ, osobn√≠ √ļdaje vŇ°ak mohou zpracov√°vat i tito zpracovatel√©:

    • Poskytovatelem sluŇĺby Eshop-rychle, provozovan√© spoleńćnost√≠ Golemos s.r.o., s√≠dlem Z√°tkovo n√°bŇôeŇĺ√≠ 448/73, 370 01, ńĆesk√© Budńõjovice
    • PŇô√≠padnńõ dalŇ°√≠ poskytovatel√© zpracovatelsk√Ĺch softwarŇĮ, sluŇĺeb a aplikac√≠, kter√© vŇ°ak v¬†souńćasn√© dobńõ spoleńćnost nevyuŇĺ√≠v√°.
  5. Osobn√≠ √ļdaje nebudou pŇôed√°ny mimo √ļzem√≠ EU.

  6. Souhlas se zpracov√°n√≠m lze vz√≠t kdykoliv zpńõt, a to zasl√°n√≠m emailu na kontaktn√≠ adresu s Ňĺ√°dost√≠ o odhl√°Ň°en√≠, nebo kliknut√≠m v obdrŇĺen√©m mailu Hl√≠dac√≠ho psa.

  7. Vezmńõte, pros√≠me, na vńõdom√≠, Ňĺe podle NaŇô√≠zen√≠ m√°te pr√°vo:

    • vz√≠t souhlas se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ kdykoliv zpńõt, toto zpńõtvzet√≠ bude m√≠t za n√°sledek odstranńõn√≠ e-mailov√© adresy z funkce Hl√≠dac√≠ pes
    • poŇĺadovat po Spr√°vci informaci, jak√© vaŇ°e osobn√≠ √ļdaje zpracov√°v√°
    • vyŇĺ√°dat si u Spr√°vce pŇô√≠stup k vaŇ°im zpracov√°van√Ĺm osobn√≠m √ļdajŇĮm a poŇĺadovat jejich kopii
    • u automatizovanńõ zpracovan√Ĺch osobn√≠ch √ļdajŇĮ na jejich pŇôenositelnost
    • nechat vaŇ°e zpracov√°van√© osobn√≠ √ļdaje aktualizovat nebo opravit, popŇô√≠padńõ poŇĺadovat omezen√≠ jejich zpracov√°n√≠
    • poŇĺadovat po spoleńćnosti v√Ĺmaz vaŇ°ich osobn√≠ch √ļdajŇĮ, pokud se nejedn√° o osobn√≠ √ļdaje, kter√© je Spr√°vce povinen nebo opr√°vnńõn d√°le zpracov√°vat dle pŇô√≠sluŇ°n√Ĺch pr√°vn√≠ch pŇôedpisŇĮ
    • na √ļńćinnou soudn√≠ ochranu, pokud m√°te za to, Ňĺe vaŇ°e pr√°va podle NaŇô√≠zen√≠ byla poruŇ°ena v dŇĮsledku zpracov√°n√≠ vaŇ°ich osobn√≠ch √ļdajŇĮ v rozporu s t√≠mto NaŇô√≠zen√≠m
    • v pŇô√≠padńõ pochybnost√≠ o dodrŇĺov√°n√≠ povinnost√≠ souvisej√≠c√≠ch se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ se obr√°tit na Spr√°vce nebo na √öŇôad pro ochranu osobn√≠ch √ļdajŇĮ

 

 

Rádi Vám poradíme
Logo
Kytaryaparatury.cz
Po - P√° (9 -12, 13-17:00 hod, So 9-12)
Copyright © KytaryAparatury.cz
VytvoŇôeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz