Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - P√° (9 -12, 13-17:30 hod, So 9-12)
0 ks
za 0 Kńć
N√°kupn√≠ koŇ°√≠k je pr√°zdn√Ĺ
PotŇôebujete poradit? Nev√°hejte n√°s kontaktovat.
Nakupte jeŇ°tńõ za 3 000 Kńć a m√°te dopravu ZDARMA

Rychl√Ĺ kontaktVelká prodejna v Písku

NavŇ°tivte naŇ°√≠ prodejnu hudebnin
Prodejna v Písku
VŇ°e si mŇĮŇĺete osobnńõ vyzkouŇ°et a r√°di v√°m porad√≠me s v√Ĺbńõrem.

 1. √övod
 2. Ochrana osobn√≠ch √ļdajŇĮ e-shopu Kytaryaparatury.cz
Ochrana osobn√≠ch √ļdajŇĮ e-shopu Kytaryaparatury.cz
 1. E-shop Kytaryaparatury.cz, zastoupen√Ĺ Martina Studen√°, se s√≠dlem LaziŇ°tńõ 45, Kr√°lova Lhota, 39804, IńĆ 09986731 (d√°le jen ‚Äěprod√°vaj√≠c√≠‚Äú nebo ‚Äěspr√°vce‚Äú) zpracov√°v√° ve smyslu naŇô√≠zen√≠ Evropsk√©ho parlamentu a Rady (EU) ńć. 2016/679 o ochranńõ fyzick√Ĺch osob v souvislosti se zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ a o voln√©m pohybu tńõchto √ļdajŇĮ a o zruŇ°en√≠ smńõrnice 95/46/ES (obecn√© naŇô√≠zen√≠ o ochranńõ osobn√≠ch √ļdajŇĮ)(d√°le jen ‚ÄěNaŇô√≠zen√≠‚Äú), n√°sleduj√≠c√≠ osobn√≠ √ļdaje:

  • jm√©no, pŇô√≠jmen√≠
  • e-mailovou adresu
  • telefonn√≠ ńć√≠slo
  • adresu/s√≠dlo
 2. V√ĹŇ°e uveden√© osobn√≠ √ļdaje je nutn√© zpracovat pro odbaven√≠ objedn√°vek a dalŇ°√≠ plnńõn√≠ ze smlouvy, pokud mezi v√°mi a prod√°vaj√≠c√≠m dojde k uzavŇôen√≠ kupn√≠ smlouvy. Takov√© zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ umoŇĺŇąuje ńćl. 6 odst. 1 p√≠sm. b) NaŇô√≠zen√≠ ‚Äď zpracov√°n√≠ je nezbytn√© pro splnńõn√≠ smlouvy.

  Prod√°vaj√≠c√≠ zpracov√°v√° tyto √ļdaje rovnńõŇĺ za √ļńćelem evidence smlouvy a pŇô√≠padn√©ho budouc√≠ho uplatnńõn√≠ a obranu pr√°v a povinnost√≠ smluvn√≠ch stran. Uchov√°n√≠ a zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ je za v√ĹŇ°e uveden√Ĺm √ļńćelem po dobu 10 let od realizace posledn√≠ ńć√°sti plnńõn√≠ dle smlouvy, nepoŇĺaduje-li jin√Ĺ pr√°vn√≠ pŇôedpis uchov√°n√≠ smluvn√≠ dokumentace po dobu delŇ°√≠. Takov√© zpracov√°n√≠ je moŇĺn√© na z√°kladńõ ńćl. 6 odst. 1 p√≠sm. c) a f) NaŇô√≠zen√≠ ‚Äď zpracov√°n√≠ je nezbytn√© pro splnńõn√≠ pr√°vn√≠ povinnosti a pro √ļńćely opr√°vnńõn√Ĺch z√°jmŇĮ spr√°vce.

 3. Na e-mailovou adresu, pŇô√≠padnńõ telefonn√≠ ńć√≠slo mohou b√Ĺt kupuj√≠c√≠mu zas√≠l√°ny novinky a jin√° obchodn√≠ sdńõlen√≠, tento postup umoŇĺŇąuje ¬ß 7 odst. 3 z√°kona ńć.480/2004 Sb., o sluŇĺb√°ch informańćn√≠ spoleńćnosti, pokud jej kupuj√≠c√≠ neodm√≠tne. Tato sdńõlen√≠ lze kdykoliv jak√Ĺmkoliv zpŇĮsobem ‚Äď napŇô√≠klad zasl√°n√≠m e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodn√≠m sdńõlen√≠ ‚Äď odhl√°sit.

 4. Zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ je prov√°dńõno Luk√°Ň°em Brejchou tedy spr√°vcem osobn√≠ch √ļdajŇĮ. Osobn√≠ √ļdaje pro tohoto spr√°vce zpracov√°vaj√≠ tak√© zpracovatel√©:

  • Poskytovatelem sluŇĺby Eshop-rychle, provozovan√© spoleńćnost√≠ Golemos s.r.o., s√≠dlem Z√°tkovo n√°bŇôeŇĺ√≠ 448/73, 370 01, ńĆesk√© Budńõjovice
  • ńĆesk√° poŇ°ta, s.p., s√≠dlem Politick√Ĺch vńõzŇąŇĮ 909/4, 225 99 Praha 1, IńĆ 471 14 983 zapsan√° v obchodn√≠m rejstŇô√≠ku veden√©m Mńõstsk√Ĺm soudem v Praze odd√≠l A, vloŇĺka 7565
  • PPL CZ s.r.o., K Borov√©mu 99, JaŇĺlovice, 251 01 Ňė√≠ńćany, zapsan√° v obchodn√≠m rejstŇô√≠ku veden√©m u Mńõstsk√©ho soudu v Praze pod spisovou znańćkou C 105858, IńĆ: 25194798
  • ComGate Payments, a.s., s√≠dlem: Praha 7 - HoleŇ°ovice, Jankovcova 1596/14a, PSńĆ 170 00 IńĆ: 279 24 505, DIńĆ CZ27924505, zaps√°na dne: 16. ńćervence 2007, spisov√° znańćka B 17614 veden√° u Mńõstsk√©ho soudu v Praze

  Osobn√≠ √ļdaje nebudou pŇôed√°ny do tŇôet√≠ch zem√≠ mimo EU.

 5. Spr√°vce nem√° osobu tzv. povńõŇôence. Spr√°vce lze kontaktovat na emailov√© adrese info@kytaryaparatury.cz

 6. Spr√°vce osobn√≠ch √ļdajŇĮ, jakoŇĺto provozovatel webov√© str√°nky kytaryaparatury.cz, uŇĺ√≠v√° na t√©to webov√© str√°nce soubory cookies, kter√© jsou zde uŇĺity za √ļńćelem:

    • mńõŇôen√≠ n√°vŇ°tńõvnosti webov√Ĺch str√°nek a vytv√°Ňôen√≠ statistik t√Ĺkaj√≠c√≠ se n√°vŇ°tńõvnosti a chov√°n√≠ n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮ na webov√Ĺch str√°nk√°ch
    • z√°kladn√≠ funkńćnosti webov√Ĺch str√°nek

  • Sbńõr cookies za √ļńćelem uveden√Ĺm v√ĹŇ°e mŇĮŇĺe b√Ĺt povaŇĺov√°no za zpracov√°n√≠ osobn√≠ch √ļdajŇĮ. Takov√© zpracov√°n√≠ je moŇĺn√© na z√°kladńõ z√°konn√©ho dŇĮvodu - opr√°vnńõn√©ho z√°jmu spr√°vce, a umoŇĺŇąuje ho ńćl. 6 odst. 1 p√≠sm. f) NaŇô√≠zen√≠.
  • Webov√© str√°nky lze pouŇĺ√≠vat i v reŇĺimu, kter√Ĺ neumoŇĺŇąuje sb√≠r√°n√≠ √ļdajŇĮ o chov√°n√≠ n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮ webu ‚Äď tento reŇĺim je moŇĺn√Ĺ buńŹto nastavit v r√°mci nastaven√≠ prohl√≠Ňĺeńće, nebo je moŇĺn√© vzn√©st proti takov√©mu sbńõru na z√°kladńõ opr√°vnńõn√©ho z√°jmu spr√°vce n√°mitku dle ńćl. 21 NaŇô√≠zen√≠, kter√° je dostupn√° v doln√≠ ńć√°sti webov√Ĺch str√°nek. VaŇ°e n√°mitka bude vyhodnocena bezodkladnńõ. Cookies nezbytn√© pro funkńćnost webu budou uchov√°ny pouze po dobu nezbytnńõ nutnou pro fungov√°n√≠ webu.
  • Vznese-li n√°vŇ°tńõvn√≠k n√°mitku proti zpracov√°n√≠ technick√Ĺch cookies nezbytn√Ĺch pro fungov√°n√≠ webov√Ĺch str√°nek, nelze v takov√©m pŇô√≠padńõ zaruńćit plnou funkńćnost a kompatibilitu webov√Ĺch str√°nek.
  • Cookies, kter√© jsou sb√≠r√°ny za √ļńćelem mńõŇôen√≠ n√°vŇ°tńõvnosti webu a vytv√°Ňôen√≠ statistik t√Ĺkaj√≠c√≠ se n√°vŇ°tńõvnosti a chov√°n√≠ n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮ na webu, jsou posuzov√°ny v podobńõ hromadn√©ho celku a v anonymn√≠ podobńõ, kter√° neumoŇĺŇąuje identifikaci jednotlivce.
  • Shrom√°Ňĺdńõn√© cookies soubory jsou zpracov√°ny dalŇ°√≠mi zpracovateli:
   • Poskytovatelem sluŇĺby Google Analytics, provozovan√© spoleńćnost√≠ Google Inc., s√≠dlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezmńõte, pros√≠me, na vńõdom√≠, Ňĺe podle NaŇô√≠zen√≠ m√°te pr√°vo:

  • zruŇ°it kdykoliv zas√≠l√°n√≠ obchodn√≠ch sdńõlen√≠,
  • vzn√©st n√°mitku proti zpracov√°n√≠ na z√°kladńõ opr√°vnńõn√©ho z√°jmu spr√°vce,
  • poŇĺadovat po n√°s informaci, jak√© vaŇ°e osobn√≠ √ļdaje zpracov√°v√°me,
  • vyŇĺ√°dat si u n√°s pŇô√≠stup k tńõmto √ļdajŇĮm a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popŇô√≠padńõ poŇĺadovat omezen√≠ zpracov√°n√≠,
  • poŇĺadovat po n√°s v√Ĺmaz tńõchto osobn√≠ch √ļdajŇĮ, v√Ĺmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platn√Ĺmi pr√°vn√≠mi pŇôedpisy nebo opr√°vnńõn√Ĺmi z√°jmy spr√°vce,
  • na pŇôenositelnost √ļdajŇĮ, pokud se jedn√° o automatizovan√© zpracov√°n√≠ na z√°kladńõ souhlasu nebo z dŇĮvodu plnńõn√≠ smlouvy,
  • poŇĺadovat kopii zpracov√°van√Ĺch osobn√≠ch √ļdajŇĮ,
  • na √ļńćinnou soudn√≠ ochranu, pokud m√°te za to, Ňĺe vaŇ°e pr√°va podle NaŇô√≠zen√≠ byla poruŇ°ena v dŇĮsledku zpracov√°n√≠ vaŇ°ich osobn√≠ch √ļdajŇĮ v rozporu s t√≠mto NaŇô√≠zen√≠m,
  • podat st√≠Ňĺnost u √öŇôadu pro ochranu osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

 

 • Jak nastavit nebo odm√≠tnout cookies

PouŇĺ√≠v√°n√≠ souborŇĮ cookies mŇĮŇĺete nastavit pomoc√≠ vaŇ°eho internetov√©ho prohl√≠Ňĺeńće. VńõtŇ°ina prohl√≠ŇĺeńćŇĮ soubory cookies automaticky pŇôij√≠m√° jiŇĺ ve v√Ĺchoz√≠m nastaven√≠. Soubory cookies lze pomoc√≠ vaŇ°eho webov√©ho prohl√≠Ňĺeńće odm√≠tnout nebo nastavit uŇĺ√≠v√°n√≠ jen nńõkter√Ĺch souborŇĮ cookies.

Doporuńćujeme v√°m, abyste cookies nechali zapnut√©. NapŇô√≠klad pokud zablokujete nebo odm√≠tnete nńõkter√© soubory cookies, nebudete se moci pŇôihl√°sit a vyuŇĺ√≠vat vŇ°echny naŇ°e vychyt√°vky, kter√© v√°m uŇ°etŇô√≠ moŇôe ńćasu.

Informace o zpŇĮsobu nastaven√≠ pŇôedvoleb pro soubory cookies:

Chrome,Firefox, Internet Explorer, Safari, Android

 

 

Rádi Vám poradíme
Logo
Po - P√° (9 -12, 13-17:30 hod, So 9-12)
Copyright © KytaryAparatury.cz
VytvoŇôeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz